Malaikat-Malaikat Allah Yang Harus Diketahui

Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya (Nur). Malaikat merupakan sosok yang sangat patuh dan taat pada Allah. Sebagai umat islam kita wajib mengimani atau percaya akan adanya malaikat, karena iman dan percaya akan adanya malaikat adalah termasuk rukun iman yang ke 2.

Allah telah berfirman tentang Iman Pada Allah, Malaikat, Rasul, dan Kitab-Kitab-Nya. Firman tersebut adalah :

 ”Wahai orang-orang yang beriman. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada kitab (Al-Qur'an) yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan Hari Kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.” 

(QS. An Nisaa’: 136)

Malaikat yang harus kita ketahui itu ada 10. Selain sepuluh itu masih sangat banyak malaikat-malaikat yang tidak diketahui dan yang mengetahui jumlah keseluruhan malaikat tersebut hanyalah Allah. Berikut dibawah ini 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing malaikat.

Malaikat-Malaikat Allah Yang Harus Diketahui
Ilustrasi cahaya atau nur

10 Malaikat Yang Harus Diketahui

Malaikat-malaikat Allah yang harus diketahui antara lain adalah :
  1. Malaikat Jibril tugasnya ialah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah SWT.
  2. Malaikat Mikail tugasnya ialah untuk membagikan rezeki kepada seluruh makhluk.
  3. Malaikat Israfil tugasnya ialah untuk meniup (terompet) sangkakala pada hari kiamat.
  4. Malaikat Izrail tugasnya ialah mencabut nyawa pada makhluk Allah SWT.
  5. Malaikat Munkar tugasnya ialah bertanya dan memeriksa di alam kubur atas amal perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia ketika di dunia.
  6. Malaikat Nakir tugasnya ialah bersama-sama Malaikat Munkar menanyai dan memeriksa amal perbuatan manusia ketika dialam kubur.
  7. Malaikat Rokib tugasnya ialah mengawasi serta mencatat seluruh amal baik manusia saat manusia hidup di dunia.
  8. Malaikat Atid tugasnya ialah mengawasi serta mencatat seluruh amal buruk manusia saat manusia hidup di dunia.
  9. Malaikat Malik tugasnya ialah menjaga neraka.
  10. Malaikat Ridwan tugasnya ialah menjaga surga.

Bila berminat, Anda juga dapat mempelajari tentang Rukun Iman Beserta Penjelasan Singkat Jelas.

Demikian yang dapat penulis sampaikan mengenai 10 malaikat yang harus kita ketahui. Semoga bermanfaat. Mishba7 blog


Berbagi:

Artikel Lainnya:

0 Response to "Malaikat-Malaikat Allah Yang Harus Diketahui "

Post a Comment

Silakan berkomentar sesuai topik diatas